Skip to main content

Kukkukuuaqqap neqqarinnera qaqqortarissanik qalligaq ananassalsalik

Yields4 Inunnut
Sending
User Review
3 (1 vote)

Akussai

Kukkukuuaqqap qatii sisamat
Uulia
100 g qaqqortarissat
Taratsut/qasilitsut
Ananassalsa
Ananas affaq
Uanitsoq aappalaartoq ataaseq aggugaq
Agurk affaq kipparissuaranngorlugu aggugaq
Tomatit pingasut kipparissuaranngorlugit aggukkat
Taratsut/qasilitsut
Citron

Ima iliussaatit

1

Ananassip qeqqaniittoq peeriarlugu ananassip nerisassartaa kipparissuaranngorlugu aggorneqassaaq.

2

Ananas, uanitsoq, agurk tomaatillu akuleriisinneqassapput.

3

Citronip issimineranik kusertitsivigeriarlugu taratserlugulu qasilitsuleruk.

4

Qaqorteqqasulerlugit sassaalliutigineqassapput.

Ilitsersuutit toqqakkat

Akussat

 Kukkukuuaqqap qatii sisamat
 Uulia
 100 g qaqqortarissat
 Taratsut/qasilitsut
Ananassalsa
 Ananas affaq
 Uanitsoq aappalaartoq ataaseq aggugaq
 Agurk affaq kipparissuaranngorlugu aggugaq
 Tomatit pingasut kipparissuaranngorlugit aggukkat
 Taratsut/qasilitsut
 Citron

Qanoq iliornissaq

1

Ananassip qeqqaniittoq peeriarlugu ananassip nerisassartaa kipparissuaranngorlugu aggorneqassaaq.

2

Ananas, uanitsoq, agurk tomaatillu akuleriisinneqassapput.

3

Citronip issimineranik kusertitsivigeriarlugu taratserlugulu qasilitsuleruk.

4

Qaqorteqqasulerlugit sassaalliutigineqassapput.

Kukkukuuaqqap neqqarinnera qaqqortarissanik qalligaq ananassalsalik